Engelsk kursus? Find dit niveau her

Nedenfor kan du læse mere om de forskellige kursusmuligheder, som vi tilbyder indenfor engelskundervisning. Du kan finde lige netop det kursus, der passer dig eller din virksomhed. Vi skræddersyer naturligvis undervisningen efter dine behov.

Mulighederne er mange, og vi står parat til at hjælpe, så tøv ikke med at kontakte os. Send os en besked via kontaktformularen til højre og vi bestræber os på at vende tilbage inden 24 timer. Eller ring direkte til os på telefon 8675 5211.

Konversationstræning i engelsk

FORMÅL
At styrke og udvikle deltagerens sproglige færdigheder i engelsk gennem intensiv samtaletræning. At udvide det aktive ordforråd samt evt. at give større baggrundsviden om bl.a kulturelle forhold. Brancherelateret sprogbrug kan inddrages i undervisingen, når det sproglige fundament er blevet lagt.

MÅLGRUPPE
Personer, med større eller mindre forudgående kendskab til engelsk, som skal arbejde i eller være i kontakt med udlandet, og som ønsker at kunne begå sig med større sikkerhed og gennemslagskraft på engelsk.

INDHOLD
Intensiv samtaletræning, herunder udbygning af eksisterende ordforråd, træning af nyttige udtryk og vendinger, træning i konstruktion af sætninger samt træning i forståelse og udtale. På dette engelsk kursus lærer deltagerne at forstå og udtale engelske ord og sætninger, at samtale på engelsk samt de basale grammatikregler. Deltagerne vil samtidig få indsigt i skik og brug samt omgangsformer i både dagligdags- og forretningslivet, ligesom aktuelt stof vil blive brugt til diskussion og evt. samtale om relevante engelsktalende lande. Gennem dette kursus opbygges et godt kendskab til kulturelle forhold, omgangsformer samt takt, tone og høflighed. Ønsker deltagerne samtidig at fokusere på skriftligt engelsk, kan dette også arrangeres.

Business engelsk - Engelsk forretningssprog

FORMÅL 
At give deltageren større sikkerhed i almindelige engelske forretningsudtryk ved telefonbetjening, møder og i forhandlings- og salgssituationer. At give kendskab til omgangsformer, høflighedsfraser, mentalitet og evt. kulturelle forhold.

MÅLGRUPPE 
Kurset i business engelsk er rettet mod personer, der i deres daglige arbejde har behov for en høj grad af sproglig sikkerhed. Personer som ikke ønsker at miste vigtige nuancer eller komme i situationer, hvor ordforrådet ikke er tilstrækkeligt til at fremlægge synspunkterne klart.

INDHOLD
Samtaletræning, telefondialoger, forhandlingssituationer og lignende. Gennemgang af omgangsformer, mentalitet og kulturforståelse. Specielt fag- og brancheorienteret sprogbrug kan indgå i business engelsk undervisningen efter nærmere aftale.

Engelsk teknisk sprog

FORMÅL
At opnå sikkerhed i almindelige tekniske udtryk på engelsk. At indøve det fornødne ordforråd, der gør deltageren i stand til at kommunikere med andre, f.eks. om tekniske opgaver.

MÅLGRUPPE
Personer, med kendskab til engelsk, som ønsker at dygtiggøre sig i en mere speciel retning.

INDHOLD
Kurset baseres på grundlæggende ordforråd, som omfatter de mest anvendte sproglige elementer kombineret med tekniske udtryk og opgaver. Specielt branche- og fagorienteret sprogbrug kan efter nærmere aftale indgå i undervisningen.

Telefonkursus

FORMÅL
At gøre deltageren i stand til, på en sikker og professionel måde, at føre en samtale på engelsk over telefonen.

MÅLGRUPPE
Personer, som regelmæssigt er eller vil komme i kontakt med engelsktalende kunder og forretningsforbindelser i telefonen, f.eks. medarbejdere i en reception/omstilling.

INDHOLD
Træning i telefondialoger, herunder telefonstandarder. Undervisningen baseres på et grundlæggende ordforråd og omfatter de mest nødvendige sproglige færdigheder.

Engelsk sekretærkursus

MÅLGRUPPE
At opnå større sikkerhed i at kunne kommunikere professionelt, både mundtligt og skriftligt, med engelsktalende kontakter, kunder eller gæster.

MÅLGRUPPE
Sekretærer eller andre medarbejdere, der varetager sekretæropgaver,  og som allerede har et godt kendskab til det engelske sprog.

INDHOLD
Samtaletræning, repræsentation, telefondialoger, booking, korrespondance m.m. Evt. rollespil, der er relavante for deltagerens situation.

Kursus i skriftligt engelsk

FORMÅL
At forbedre deltagerens sproglige niveau i engelsk med fokus på forretningskorrespondance.

MÅLGRUPPE
Personer, som varetager skriftlige opgaver på engelsk, og som ønsker større sikkerhed og bedre formuleringsevne på skrift. Kurset udbydes på alle niveauer.

INDHOLD
Gennemgang og opstilling af forskellige engelske gloser og udtryksformer samt generel engelsk retskrivning, herunder bl.a. gennemgang og opstilling af forskellige korrespondancetyper, forespørgsler, tilbudsgivning og ordreafgivelser samt respons herpå.

1-2-3 dages engelsk kursus

FORMÅL
At træne møde- og præsentationsteknik samt engelsk forhandlingssprog med et specifikt, kortsigtet mål for øje.

MÅLGRUPPE
Personer, der inden for kort tid skal til et vigtigt møde eller holde en stor præsentation på engelsk.

INDHOLD
Undervisningen vil udelukkende koncentrere sig om at træne deltagerens engelske sprogkundskaber i forbindelse med det kommende møde eller præsentation.

Super intensivt engelsk kursus

FORMÅL
At spare tid og gennem super intensiv undervisning. At gøre deltageren i stand til at klare sig på engelsk på et højere niveau. Typisk fem hele dages varighed.

MÅLGRUPPE
Personer, som ønsker at forbedre deres engelskkundskaber i en fart.

INDHOLD
Kurset baseres på dagligdagssituationer, skik og brug. Rollespil, aktuelt stof til diskussion og samtale. Frokost og kaffepauser foregår også på engelsk. Fag- og brancheorienteret sprogbrug kan inddrages i undervisningen, ligesom der selvfølgelig vil blive taget hensyn til andre specifikke behov og ønsker.

Præsentationsteknik på engelsk

FORMÅL
At styrke deltagerens formidlingsevner og gennemslagskraft i forbindelse med præsentationer. At give deltageren en større tryghed ved at holde præsentationer på engelsk i såvel interne som eksterne sammenhænge.

MÅLGRUPPE
Personer der, i forbindelse med f.eks. møder eller konferencer, ønsker at opnå en større sikkerhed i at præsentere og formidle emner, resultater eller idéer på engelsk.

"Brush-up" kursus i engelsk

FORMÅL
At genopfriske deltagerens forkundskaber og give den nødvendige sproglige sikkerhed i krævende situationer.

MÅLGRUPPE
Personer, med et vist kendskab til engelsk, som ønsker at vedligeholde og styrke forudgående engelskkundskaber f.eks. med henblik på konferencer, forhandlinger, messer eller lignende.

INDHOLD
Samtaletræning og aktivering af passivt ordforråd. Specielt fag- eller brancheorienteret sprogbrug kan, i mindre omfang og efter nærmere aftale, indgå i undervisningen.

Intensivt engelsk grundkursus

FORMÅL
At gøre deltageren i stand til at forstå og føre lettere samtale på engelsk samt opbygge baggrundsviden om bl.a. kulturelle forhold og omgangsformer. Undervisningen kan kombineres med virksomhedsrelateret sprogtræning efter ønske.

MÅLGRUPPE
Personer, der ønsker at tilegne sig et basalt engelsk hurtigt og effektivt. F.eks. som fundament for indlæring af fag- og brancheorienteret sprogbrug.

INDHOLD
Kurset baseres på at give deltageren et grundlæggende engelsk ordforråd og omfatter de nødvendige sproglige elementer. Undervisningen lægger fra starten vægt på, at deltageren får lejlighed til at træne gloser og udtryksformer på engelsk.

"Dinner conversation"

FORMÅL
At gøre deltageren i stand til at smalltalke og føre korte samtaler på engelsk ud over den faglige kommunikation.

MÅLGRUPPE
Personer, der har en vis sikkerhed i deres engelske fagterminologi, men ønsker at kunne konversere med deres forretningsforbindelser i mere sociale sammenhæng på engelsk.

INDHOLD
Samtaletræning ud fra deltagerens interesseområder, dagsaktuelle emner, omgangsformer m.m.

Hvilke sprogfærdigheder har DU brug for?

SprogGruppen sætter en ære i den personlige kontakt og skræddersyer kurser efter lige netop dine ønsker og behov.

Tøv ikke med at kontakte os – vi står klar til at hjælpe og deler gerne ud af vores mange års erfaring med engelsk kursus Jylland, så vi i fællesskab kan finde den helt rigtige løsning til dig og din virksomhed.